Τηλ.: 26510 92343 / Κιν.: 6978 007916 / Email: iliotropio_@hotmail.com


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η μάθηση είναι ένα αγαθό που κατακτάται βιωματικά, μέσα από τον πειραματισμό, την ανακάλυψη αλλά και την ελεύθερη δραστηριοποίηση των παιδιών. Στοχεύουμε σε δραστηριότητες , εκδηλώσεις και διδακτικές επισκέψεις που προάγουν τη γλωσσική , βουλητική συναισθηματική , κοινωνική , νοητική και γενικότερα την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Οι εκδρομές καλύπτουν διδακτικούς στόχους του θέματος που αναπτύσσεται στο Νηπιαγωγείο ή στον Παιδικό σταθμό τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποιήσης της επίσκεψης.

Το σχολείο μας εκτός  από το συστηματικό προσανατολισμό του στο γνωστικό τομέα, έχει ενεργή συμμέτοχη σε ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν θεατρικές, μουσικές, ψυχοκινητικές εκδηλώσεις αλλά και πανελλήνιες δράσεις.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τρεις θεατρικές παραστάσεις στο Νηπιαγωγείο (Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, λήξη σχολικής χρονιάς) και δύο στον Παιδικό Σταθμό (Χριστούγεννα, λήξη σχολικής χρονιάς).
Το "ηλιοτρόπιο" παρέχει στους μαθητές του τις απαραίτητες στολές για την υλοποιησή τους, καθώς διαθέτει βεστιάριο.

image-254593-divider-down.jpg